Home » Safety » Huisregels en veiligheidsinstructie

Huisregels en veiligheidsinstructies

Huisregels en veiligheids-instructies

Klimmen is een leuke en uitdagende sport, maar niet één zonder risico’s op blessures of (ernstig) letsel. Jij bent en blijft altijd zélf verantwoordelijk voor je eigen handelen tijdens het klimmen, zekeren én boulderen.

Veilig klimmen doen we samen! Vraag bij twijfel een instructeur of trainer en wijs direct op onveilige situaties. We hanteren een huisreglement met veiligheidsregels en doen een beroep op je eigen verantwoordelijkheid. Het reglement, de veiligheidsregels, instructies én de algemene voorwaarden staan op de website, hangen in de vestigingen en zijn los verkrijgbaar. Ook zijn er diverse instructiefilmpjes beschikbaar.

1. Aanmelden en registreren

We willen graag weten wie je bent en wat je vaardigheden zijn om te kunnen helpen waar nodig. Je moet ook even de tijd nemen om je van een aantal dingen goed op de hoogte te stellen.

• Bij binnenkomst meld je je altijd aan de balie, laat je je registreren aan de balie en volg je de toelatingsprocedure. Stel je vooraf op de hoogte van de risico’s van de klimsport
• Wie gebruik maakt van de faciliteiten van Neoliet stemt expliciet in met het huisreglement, de veiligheidsregels en de algemene voorwaarden

2. Toelatingsprocedure

2.1 De eerste keer of weinig ervaring?
Bezoekers die geen of weinig ervaring hebben met klimmen of meedoen aan geboekte activiteiten, krijgen bij de intake begeleiding toegewezen. Bezoekers die voor de eerste keer komen boulderen, volgen bij de intake de veiligheidsinstructie.

Boulderen
• Na het volgen van, lezen én tekenen van de veiligheidsinstructie mag je beginnen.
• Boulderen doe je alleen op de daarvoor aangewezen boulderwanden en boven de matten.
Klimmen & zekeren
• Heb je nog nooit geklommen of gezekerd, is je ervaring minimaal en heb je geen klimbewijs/licentie? Instructie en begeleiding van een instructeur is dan vereist. Je mag niet klimmen/zekeren zonder begeleiding van een instructeur.
• Je mag ook klimmen op de K1 wanden als introducee onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van een ervaren zelfstandig klimmer. Je mag dan niet zekeren.
Overige activiteiten
• Activiteiten zoals abseilen, superswing, speleo en e.a. geboekte arrangementen vinden áltijd onder begeleiding van een instructeur plaats.

2.2 Zelfstandig sporten?
Bij het zelfstandig sporten is er geen enkele begeleiding, instructie en/of toezicht en word je geacht geheel zelfstandig de klimsport veilig te kunnen beoefenen.

Boulderen
• Na het inchecken aan de balie mag je beginnen, je weet inmiddels hoe het werkt.
• Boulderen doe je alleen op de daarvoor aangewezen boulderwanden en boven de matten.
Toprope klimmen
• Voor het zelfstandig toprope klimmen en zekeren moet je een licentie/klimbewijs hebben of aantoonbare vaardigheden opgedaan middels een cursus of door ervaring.
• Toprope klimmen doe je op de K1 en K2 wanden.
Lead klimmen
• Voor het zelfstandig voorklimmen en zekeren moet je een licentie hebben of aantoonbare vaardigheden opgedaan middels een cursus of door ervaring.
• Lead klimmen (voorklimmen) doe je op de K3 touwlijnen.

2.3 Minderjarig?
We hanteren leeftijdsgrenzen voor onze bezoekers. Voor minderjarigen is er een strengere toelatingsprocedure.

LeeftijdsRegels Boulderen
• tot 8 jaar: alleen boulderen onder ervaren begeleiding (18+) en/of op bepaalde tijdstippen (tijden per vestiging verschillend)
• 8 tot 12 jaar: alleen boulderen onder begeleiding (18+)
• vanaf 12 tot 18 jaar: zelfstandig boulderen toegestaan mét ouderverklaring
LeeftijdsRegels Toprope en Autobelay klimmen
• onervaren – tot 14 jaar: klimmen onder ervaren begeleiding (18+), zekeren verboden
• onervaren – 14 tot 18 jaar: klimmen en zekeren onder ervaren begeleiding (18+)
• met licentie K2 – 8 tot 14 jaar: klimmen en zekeren onder ervaren begeleiding mét ouderverklaring
• met licentie K2 – 14 tot 18 jaar: zelfstandig zekeren en klimmen mét ouderverklaring
LeeftijdsRegels Voorklimmen
• onervaren – tot 8 jaar: lead klimmen is niet toegestaan
• onervaren – 8 tot 16 jaar: klimmen en zekeren onder ervaren begeleiding (18+)
• met licentie K3 – 8 tot 16 jaar: klimmen en zekeren onder ervaren begeleiding mét ouderverklaring
• met licentie K3 – 16 tot 18 jaar: zelfstandig zekeren en klimmen mét ouderverklaring

3. Veiligheidsregels

Voor elke vorm van de klimsport (boulderen, toprope en lead klimmen) en onze verschillende activiteiten (zoals bijv. abseil, speleo) hebben we veiligheidsregels. Deze regels kun je hier vinden en krijg je (deels) tijdens instructies. Om je bij elke route, boulder én activiteit even te helpen herinneren, vind je de allerbelangrijkste regels terug op kleine bordjes op de wanden, veiligheidsinstructies en bij de activiteiten.

3.1 Boulderen
• Besteed aandacht aan je valtechniek voordat je gaat boulderen en zorg dat je de valtechniek beheerst. Zet je knieën niet op slot!
• Oefen het afspringen en opvangen van je val regelmatig.
• Zorg dat je vanuit elke positie beheerst kunt afspringen.
• Houd afstand van de andere klimmers en zorg dat de mat leeg is (min. 1,5 meter rechts/links en 2,5 meter naar achteren).
• Niet onder de klimmers doorlopen, houd ruime afstand van de klimwand.
• Klim nooit hoger met je voeten dan tot 2,5 m en je handen tot 4,5 meter. Val alleen op de matten en let op naden en randen.
• Het is niet toegestaan om op matten te liggen, zitten of spelen.
• Gebruik zoveel mogelijk afklimgrepen.
• Het is verboden op de wanden en blokken te klimmen, m.u.v. die blokken die daarvoor bestemd en gekenmerkt zijn.
3.2 Toprope klimmen & zekeren
• Inbinden uitsluitend met een meervoudig beveiligde karabiner in de voorgeknoopte lus van het touw. Direct inbinden is bij toprope niet toegestaan. Gebruik geen materiaal-lussen om in te binden!
• Check de voorgeknoopte achtknoop! Het is ten strengste verboden om voorgeknoopte knopen te verwijderen en/of extra of onnodige knopen in het touw te leggen.
• Altijd een partnercheck! Voor en na!
• Klik de setjes op de K2 wanden weer netjes terug, deze zijn noodzakelijk voor de veiligheid van andere klimmers.
• Zekeren mag uitsluitend met een UIAA goedgekeurd zekerapparaat en een meervoudig beveiligde karabiner die je gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.
• Houd aandacht voor je klimpartner.
• Minstens één hand aan het remtouw.
• Verbreek nooit de zekeringsketen tijdens het klimmen.
• Boven de ophangpunten uitklimmen is verboden.
• Neoliet adviseert een halfautomaat of autotuber.
• Het is niet toegestaan jezelf te zekeren, uitgezonderd het routebouwen.
3.3 Lead klimmen & zekeren
• Inbinden geschiedt met een nagestoken acht.
• Lead klimmen is alleen toegestaan op K3 wanden met een daartoe bestemd voorklimtouw.
• Aan voorklimtouwen mag niet worden nageklommen en een naklimtouw mag niet gebruikt worden om voor te klimmen.
• Check de lengte van je touw en leg een knoop aan het einde.
• De afstand van de zekeraar tot de wand is max. 2 meter.
• De touwlus mag niet de grond raken.
• Partnercheck voorklimmen verplicht!
• Minstens één hand aan het remtouw.
• Verbreek nooit de zekeringsketen tijdens het klimmen.
• Verwijder het touw direct nadat je klaar bent met klimmen en ruim het op.
• Zorg dat je veilig kunt landen.

4. Check!

De check voordat je gaat klimmen of boulderen voorkomt ongelukken en blessures en is daarom verplicht! Meer weten? Alle filmpjes/posters zijn te vinden op neoliet.nl, in de vestigingen en op you-tube. Vraag ernaar als je ze niet kunt vinden.

Boulderen – bekijk het filmpje ‘Preventing injuries van 9 degrees Boulder Gyms’ uit Australië.
Toprope klimmen – bekijk het filmpje van ‘SVK en NKBV over de partnercheck toprope klimmen’ en/of bestudeer de posters
Autobelay klimmen – bekijk het filmpje van ‘Trubleu Climber Orientation’ en/of bestudeer het bordje bij de route
Lead klimmen – bekijk het filmpje van ‘SVK en NKBV over de partnercheck voorklimmen’ en/of bestudeer de posters

5. Algemene veiligheid

• Veilig klimmen doen we samen! Je bent verplicht om oog te hebben voor je eigen veiligheid, maar ook die van anderen.
• Zorg dat je goed bent uitgerust. Je mag alleen sporten en meedoen aan activiteiten als je in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeert. Vraag bij twijfel je arts.
• Doe een goede warming-up voordat je begint met klimmen.
• Houd de vloer vrij van voorwerpen.
• Het is verboden constructie-elementen, zoals stalen balken te gebruiken bij het klimmen.
• Wacht op je beurt en houd voldoende afstand tot andere klimmers, zodat je elkaar niet raakt bij een val of dynamische beweging.
• Respecteer afzettingen en loop niet onder andere klimmers/boulderaars door.
• Gebruik schone sportschoenen of klimschoenen.
• Verwijder álle ringen en sieraden en ander overbodig materiaal van je lichaam. Steek je haar op.
• Zakken leeg! Verwijder álle losse dingen en overbodig materiaal van je lichaam en uit je kleding (telefoons, sleutels, sjaals, touwtjes etc.).
• Leid andere klimmers niet af! Schreeuwen, rennen, slidings maken of ander storend gedrag is niet toegestaan.
• Ongezekerd klimmen is verboden met uitzondering van het boulderen.
• Gebruik van trainingsruimtes en materialen is onder de 18 jaar niet toegestaan zonder begeleiding van trainer/instructeur.
• Routebouwen, zelf instructie, les of training geven zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van de manager.

6. Algemene huisregels

• Kleed je om in de kleedruimtes.
• Uitsluitend schone schoenen op de klimwand en valmatten.
• Neoliet stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of verloren zaken.
• Het nuttigen van alcohol en andere drugs voor of tijdens een activiteit/klimmen is verboden.
• Als je jonger bent dan 18 jaar is het verboden bij ons alcohol te kopen of te nuttigen.
• Buiten de bar is alleen het nuttigen van water uit een afsluitbare lekdichte onbreekbare fles toegestaan.
• Er mag geen glaswerk, serviesgoed en etenswaar in de sportruimtes gebruikt worden.
• Huisdieren en roken (ook e-sigaretten) zijn niet toegestaan.