Let’s connect

Bij Neoliet geloven we sterk in de kracht van samenwerking. We zijn er trots op nauwe relaties te onderhouden met een diverse groep partners en organisaties die onze visie delen. Deze partnerships vormen de ruggengraat van onze gemeenschap en verrijken de klimervaring van al onze klanten. Samen streven we naar innovatie, kennisdeling en het creëren van bijzondere momenten in de klimwereld. Ontdek hier onze gewaardeerde partners en leer meer over de projecten en initiatieven waarmee we de klimgemeenschap versterken en de grenzen verleggen.

Lijst van partners

Een overzicht van de belangrijkste partners van Neoliet. Dit kunnen andere klimfaciliteiten, outdoor-organisaties, klimuitrustingsmerken, klimscholen, sportfederaties en andere relevante partijen zijn. Voor elke partner kun je een korte beschrijving geven van hun expertise en hoe ze bijdragen aan de klantervaring bij Neoliet. LOGO ‘S ZONDER LINK

Samenwerkingsprojecten

We zetten een aantal samenwerkingsprojecten voor je in de spo(r)tlight die gericht zijn op het vergroten van kennis, het delen van expertise of het bevorderen van de klimsport.

Onderwijs
Iedereen kan bij ons leren klimmen en onze sport heeft een vaste plek in het onderwijs bij de middelbare scholen. Bij Neoliet is het ook mogelijk om je sport- en beroepslicenties te halen. Dit doen we samen met het MBO en HBO in verschillende programma’s. Behalve de nauwe samenwerking in het beroepsonderwijs en de stageplekken die we bieden hebben we ook ruimte voor schoolverlaters binnen ons bedrijf.
Stagebedrijf erkend en de verschillende logo’s van scholen.

Jeugdsport
Voor onze jeugd en die van anderen in Nederland organiseren we wedstrijden op nationaal en regionaal niveau. Een deel van deze wedstrijden doen we samen met de Sectie Sportklimmen van de NKBV of organiseren we onder auspiciën van de NKBV. Net als bij veel jeugdactiviteiten zijn deze kosten vaak hoger dan de inkomsten. Neoliet krijgt geen subsidie als niet-vereniging, de kosten voor deze wedstrijden worden daarom door Neoliet betaald uit overige inkomsten. We zijn onze eigen sponsor.

Sporten op jonge leeftijd
In een deel van onze vestigingen werken we samen met BSO om de klimsport al op jonge leeftijd te introduceren bij de jeugd. Klimmen is een groeiende jeugdsport. Deze samenwerking kan verschillende vormen hebben afhankelijk van de identiteit van de BSO. Ouder kind- klimmen

Gemeente – Sportakkoord II en initiatieven
In een groot deel van onze vestigingen zijn we actief in het lokaal Sportakkoord. Er moet beter en meer gesport worden in Nederland en in onze optiek met nog meer plezier.
Sportakkoord II kent drie ambities om de sport in Nederland te versterken: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis. De vier strategische partners Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Platform Ondernemende Sport (POS) geven in het Sportakkoord een kader mee voor de uitwerking van de lokale sportakkoorden.  In het lokale sportakkoord legt de gemeente samen met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties (welzijn, gezondheidszorg, onderwijs) afspraken vast over het beleid rondom sport en sportief bewegen. Toevoegen Logo sportakkoord
Een aantal voorbeelden van een dergelijke samenwerking zijn initiatieven om kinderen te introduceren in de verschillende sporten. Of of bepaalde doelgroepen te betrekken in de sport. Waar mogelijk hebben we ook nauw contact met de buurtcoaches. We hebben in een groot aantal vestigingen bijvoorbeeld verschillende trainingen voor bijvoorbeeld alleen vrouwen of senioren, jeugdgroepen voor kids met een beperking. Maar ook momenten waar we zorgen voor een prikkelarme omgeving voor mensen met ASS of hersenletsel. We nodigen de Gemeente uit om hier gebruik van te maken of denken samen verder.
Logo Try out Tilburg Logo Eindhoven en Ladies Only in Rotterdam en Plusgroep

Branche – BKS SVK
Neoliet heeft met meervoudig Nederlands Kampioen  Nienke Swart de eerste stap gezet in 2006 voor het oprichten van ene branchevereniging als platform voor ondernemers om samen de kwaliteit van de sport te verbeteren en om kennis te delen. Inmiddels is Neoliet nog steeds actief in het bestuur. Overigens allemaal op vrijwillige basis. De Branchevereniging Klimsport is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een eigen keurmerk en heeft ruim 90% van de commerciële klimhaleigenaren in het ledenbestand. BKS is aangesloten bij POS die een groot deel van de sportondernemers vertegenwoordigd bij de overheid. Een soort NOC NSF voor de niet-vereniging sporten.
Neoliet is met Leo Broekmans, en Nederlands eerste jeugdtrainer, ook een van de initiatiefnemers van de Stichting Veilig Sportklimmen die verantwoordelijk is voor de nationale ongevallendatabase en jaarlijks een aantal veiligheidscampagnes organiseert, maar ook onderzoek doet en richtlijnen ontwikkelt voor de sport. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de NKBV.

Call to action

Doe jij met ons mee? Neem contact op…

Tot slot (fyi)

Zorg ervoor dat de pagina visueel aantrekkelijk is met gebruik van afbeeldingen, logo’s van partners en eventuele referenties naar gezamenlijke evenementen of projecten. Houd de informatie beknopt, maar zorg ervoor dat de waarde van de partnerschappen en samenwerkingen duidelijk naar voren komt.