Mini workshops & bijscholingen

Your Content Goes Here

1. Situation Awareness (S.A.) – Mini Workshop

De “Situation Awareness (S.A.) – Mini Workshop” heeft als doel de veiligheid op de werkvloer te vergroten door goed getraind personeel. De workshop richt zich op aspecten die vaak niet voldoende aan bod komen in bestaande opleidingen. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een i1/SKB certificaat en de workshop “Veiligheids- en Toelatingsbeleid” hebben gevolgd.

Situational Awareness (S.A.) wordt beschouwd als een cruciale basis voor succesvolle besluitvorming in situaties waarbij mensenlevens en eigendommen op het spel staan. Het trainen van S.A. is mogelijk en ontwikkelt zich met ervaring. De S.E.A.L.-loop (See/Sense, Evaluate, Act, Learn) wordt gebruikt om S.A. te verbeteren. De workshop omvat casussen en rollenspellen om S.A. specifiek te trainen voor de boulder- en klimhal.

Voorbeelden van casussen worden gegeven, zoals het herkennen van fietsen bij aankomst, klimmers met verkeerd schoeisel, en ongebruikelijke situaties tijdens trainingen.