Leercoach

Functieomschrijving

Als Leercoach bij klimcentrum Neoliet vervul je een sleutelrol in ons team. Je beschikt niet alleen over uitstekende kennis van klimmen en coachen, maar hebt tevens een diepgaand begrip van ons bedrijf en onze cultuur. Je draagt verantwoordelijkheid voor het leertraject en biedt ondersteuning aan praktijkbegeleiders bij het opleiden van onze instructeurs en trainers in opleiding, rekening houdend met hun individuele behoeften en vaardigheidsniveaus. In sommige gevallen fungeert de leercoach zelf als praktijkbegeleider.

Vaardigheden van de Leercoach:

  1. Begeleiding op maat: Identificeer en evalueer de behoeften en vaardigheden van instructeurs in opleiding en stel persoonlijke ontwikkelingsplannen op.
  2. Verbindingen leggen: Breng instructeurs in opleiding samen met de juiste middelen, trainers en medewerkers binnen het bedrijf om hun leerproces te optimaliseren.
  3. Voortgangscontrole: Monitor regelmatig de voortgang van instructeurs in opleiding en pas de begeleiding aan op basis van hun ontwikkeling.
  4. Coaching en mentoring: Bied coaching, mentorship en feedback aan instructeurs in opleiding om hun klim-, didactische en methodische vaardigheden te verbeteren.
  5. Kennisdeling: Faciliteer kennisuitwisseling en samenwerking tussen instructeurs in opleiding om een positieve en ondersteunende leergemeenschap te bevorderen.