1. Werkuren: Je werkt op de overeengekomen tijden zoals besproken met je manager.
  2. Pauzes: Je hebt recht op pauzes gedurende je werkdag. De duur en frequentie van deze pauzes worden bepaald door de manager. Deze pauzes worden niet als werktijd beschouwd en zijn onbetaald.
  3. Opnemen van pauzes: Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om hun pauzes op een geschikte en tijdige manier op te nemen. Het exacte schema voor het opnemen van pauzes kan variëren, maar dit moet worden afgestemd met de manager of de op dat moment aanwezige verantwoordelijke.
  4. Pauzeplaatsen: We stellen pauzeplaatsen ter beschikking waar je je pauzes kunt doorbrengen. Zorg ervoor dat je deze ruimten respecteert en ze schoon en opgeruimd achterlaat.
  5. Naleving van regels: Neoliet houdt zich aan de voorschriften met betrekking tot werktijden en pauzes, en we verwachten dat medewerkers zich ook aan deze regels houden.

Als je vragen hebt over je werktijden of pauzes, kun je contact opnemen met je manager voor verdere verduidelijking en begeleiding.