De veiligheid van onze klanten en medewerkers is een topprioriteit, en we hebben specifieke procedures opgesteld om te handelen in noodsituaties. Hier zijn de belangrijkste veiligheidsprocedures die je moet volgen:

  1. Lees het medewerkershandboek: Als nieuwe medewerker is het van essentieel belang om het Medewerkershandboek te lezen en te begrijpen. Dit handboek bevat gedetailleerde informatie over de veiligheidsprocedures in noodgevallen, evenals andere belangrijke richtlijnen en beleidsregels. Zorg ervoor dat je het handboek hebt doorgenomen en ondertekend om aan te geven dat je op de hoogte bent van de procedures.
  2. Nooduitgangen en evacuatieprocedures: Ken de locatie van de nooduitgangen en de evacuatieprocedures in geval van brand of andere noodsituaties. Volg de aangegeven evacuatieroutes en verzamel op de aangewezen verzamelplaats buiten het gebouw.
  3. Brandveiligheid: Wees bewust van brandveiligheidsprocedures, waaronder het gebruik van brandblusmiddelen en brandmelders. Meld onmiddellijk een brandalarm aan je manager of de aangewezen contactpersoon.
  4. Medische noodgevallen: Bij medische noodgevallen, zoals verwondingen, meld het incident onmiddellijk aan je manager en roep medische hulp in als dat nodig is.

Deze veiligheidsprocedures zijn van cruciaal belang om de veiligheid en het welzijn van alle klanten en medewerkers te waarborgen. Het is essentieel dat je bekend bent met en handelt volgens deze procedures om snel en effectief te kunnen reageren in noodsituaties. Als je vragen hebt over de veiligheidsprocedures of twijfels hebt over wat te doen in geval van een noodsituatie, neem dan contact op met je manager.