Het beleid met betrekking tot thuiswerken is gebaseerd op individuele afspraken en wordt in overleg met je manager vastgesteld. Thuiswerken kan worden overwogen voor medewerkers als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  1. Geschiktheid voor thuiswerken: Niet alle functies zijn geschikt voor thuiswerken. Het moet worden beoordeeld of de aard van het werk en de verantwoordelijkheden zich lenen voor een externe werkplek.
  2. Productiviteit en prestaties: Medewerkers die vanuit huis werken, moeten de verwachte productiviteit en prestaties handhaven en regelmatig communiceren met hun manager en collega’s.
  3. Technologische en beveiligingsvereisten: Medewerkers moeten beschikken over de benodigde technologische hulpmiddelen, zoals een veilige internetverbinding en toegang tot bedrijfssystemen. Ze moeten ook de bedrijfsbeveiligingsrichtlijnen volgen.
  4. Afspraken en schema’s: Medewerkers moeten duidelijke afspraken maken met hun manager over werkschema’s, beschikbaarheid en communicatiekanalen.
  5. Toestemming van de manager: Thuiswerken moet worden goedgekeurd door de manager en kan afhankelijk zijn van de bedrijfsbehoeften en de individuele situatie van de medewerker.
  6. Flexibiliteit en evenwicht: Het beleid kan flexibiliteit bieden, maar medewerkers moeten een evenwicht vinden tussen werk en privéleven en ervoor zorgen dat ze in staat zijn om professionele en persoonlijke verantwoordelijkheden effectief te beheren.

Dit beleid is geen garantie voor thuiswerken, maar eerder een kader voor medewerkers en managers om individuele regelingen te bespreken. Thuiswerkafspraken kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de organisatie en de individuele werknemers.

Het is raadzaam om dit beleid met je manager te bespreken en de specifieke thuiswerkregelingen en verwachtingen te verduidelijken op basis van jouw rol en situatie.