Het melden van een incident op de werkplek is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van onze klanten en onze medewerkers. Hier zijn de stappen die je moet volgen om een incident te melden:

  1. Incident-ongevallenregistratie: Als je getuige bent van of betrokken bent bij een incident, vul dan het ongevallenregistratieformulier in dat beschikbaar is in de taakbalk van de kassa. Zorg ervoor dat je het juiste formulier selecteert, omdat er aparte formulieren zijn voor incidenten met betrekking tot boulderen en klimmen.
  2. Vertrouwenscontactpersoon: Als het incident betrekking heeft op gebeurtenissen tussen medewerkers onderling of als je je onveilig voelt op de werkvloer, neem dan contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen. Deze personen zijn beschikbaar om te luisteren, ondersteuning te bieden en te helpen bij het aanpakken van zorgen en incidenten.Monique Robben: monique@neoliet.nl
    Looi Zuidwijk: looi@neoliet.nl
  3. Manager: Je kunt ook contact opnemen met je directe manager om het incident te melden en de situatie te bespreken. Je manager is verantwoordelijk voor het initiëren van eventuele noodzakelijke acties en zal je begeleiden bij het proces.
  4. Alternatieve manager: Als je om welke reden dan ook geen contact wilt opnemen met je directe manager, kun je contact opnemen met een manager van een andere locatie binnen onze organisatie. Ze kunnen je helpen bij het behandelen van het incident en het nemen van passende maatregelen.

Het melden van een incident op de werkplek is van groot belang voor het waarborgen van de veiligheid, het welzijn en de werkomgeving van onze medewerkers. We moedigen alle medewerkers aan om incidenten te melden en de bovengenoemde stappen te volgen om ervoor te zorgen dat eventuele problemen of zorgen adequaat worden aangepakt.