Als werknemer heb je recht op km-vergoeding als dit is afgesproken met je manager. Declareer je kilometers in je uren-sheet. We hanteren een km-vergoeding van € 0,19 per kilometer.