Meedoen met de kennismakingslessen tijdens de vakanties

Omdat de trainingen komen te vervallen, mogen de kinderen van de KlimklUP gratis meedoen aan de KML. Tijdens de KML staan alle deelnemers altijd onder toezicht van de instructeur. Klimmen tijdens KML staat gelijk als klimmen tijdens de training. De instructeur neemt de taak van trainer over op het gebied van veiligheid.

KlimklUP leden zonder K2 jonger dan 14 jaar
Mogen actief meedoen aan de KML. Dit mag met een KlimklUP maatje. Altijd onder begeleiding van een volwassen persoon, bijvoorbeeld een ouder. 
NB Deze begeleider doet mee aan de KML. Deze persoon fungeert als back-up en dubbelcheckt de partnercheck óf zekert de kinderen onder toezicht instructeur.

KlimklUP leden zonder K2 ouder dan 14 jaar
KlimklUP maatjes mogen zelf meedoen met de KML.

KlimklUP leden met K2 jonger dan 14 jaar
Mogen onder toezicht meedoen aan de KML.

KlimklUP leden met K2 ouder dan 14 jaar
Vanaf 14 jaar mogen zij zelfstandig klimmen/zekeren in de KML zonder toezicht tijdens de duur van de KML.

Mogelijkheden
KlimklUP abo 1x per week trainen = 1x per week gratis entree/deelname aan KML tijdens schoolvakanties.
KlimklUP abo 2x per week trainen = 2x per week gratis entree/deelname aan KML tijdens schoolvakanties
Volwassen begeleider klimt niet en betaalt dan niet.
Van te voren inschrijven incl. eventuele volwassen begeleiding!

Inschrijven? Kies alleen de data van de schoolvakanties voor gratis toegang.

Zelfstandig klimmen tijdens vakanties voor minderjarige KlimklUP leden 

Dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden, op eigen risico.

Kinderen jonger dan 8 jaar
Zij mogen onder begeleiding van volwassenen klimmen (dus niet zekeren).

Kinderen vanaf 8 tot 14 jaar
Kinderen met K2 licentie mogen klimmen en zekeren onder begeleiding van een volwassene (die zelf ook een K2-licentie heeft).

Kinderen vanaf 14 jaar
Zij mogen zelfstandig klimmen en zekeren, mits zij een geldige K2-licentie hebben en met toestemming van de ouders/opvoeders.

Kinderen vanaf 16 jaar
Zij mogen zelfstandig voorklimmen en zekeren, mits zij een geldige K3-licentie hebben en met toestemming van de ouders/opvoeders.

 

Is het niet helemaal duidelijk? Vraag je trainer wat voor jou van toepassing is.